Nawet 445 Zł Wsparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

Prasóweczki

Nawet 445 Zł Wsparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej Rząd finalizuje prace nad programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w organizacji dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Tym zupełnie program obejmie lata 2020-22, a jego budżet wyniesie 54 mln zł. Projekt uchwały Rady Ministrów w obecnej historii zaopiniuje Komisja Wspólna Poziomu i Samorządu Lokalnego na najszybszym posiedzeniu (obiegowym) 30 kwietnia.

Projekt uchwały rządu dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla niemowlęta oraz młodzieży niepełnosprawnej w następujących trzech latach szkolnych.
Z dofinansowania będzie mogła użyć młodzież z niepełnosprawnościami, przygotowująca się w szkołach ponadpodstawowych (zarówno kształcenia publiczne i pewne).
Łączna pula wsparcia wyniesie 54 mln zł, czyli po jakiś 18 mln zł rocznie, wypłacanych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w organizacji dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, jaki zamierza uchwalić Radę Ministrów, nie jest inny. W latach poprzednich był on szybko wprowadzany na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w organizacji dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, jaki zamierza uchwalić Radę Ministrów, nie jest inny. W latach poprzednich był on szybko wprowadzany na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały.

Teraz choć w ruchu z obecnym, że wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych nie poprawi się, a prognozy liczby uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymania uwadze są stabilne, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło opinię o zmiany formuły programu z jednorocznej na trzyletnią – czytamy w uzasadnieniu.

Nie zmieniły się nawet kwoty wsparcia, dlatego obradujący Zespół ds. Edukacji Sztuki i Sportu Komisji Wspólnej Poziomu i Samorządu Terytorialnego nie miał co do niego godniejszych pomocy i dobrze go zaopiniował.

– Na czasie konsultacji mieliśmy małe pytania i pomoce do zaproponowanych rozwiązań, ale po ich nadrobieniu na najwyższym świecie w trybie obiegowym wydaliśmy dobrą opinię – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, współprzewodnicząca zespołu.

Świadczy to, iż na założonym na 30 kwietnia posiedzeniu KWRiST projekt zostanie uznany.

Program istotny, ale bez zmian

Projekt uchwały Rady Ministrów określa wysokość dofinansowania zakupu podręczników również do uprawiania ogólnego, jak również przygotowywania w urzędach, w tym przepisów do uprawiania specjalnego, przyjętych do celu szkolnego przez ministra właściwego ds. wiedze i nauczenia, a też materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla studentów niepełnosprawnych, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. Ramy czasowe? Lata 2020, 2021 i 2022.

Razem z nim dofinansowanie ma wynosić:

– do 225 zł – dla studentów z niepełnosprawnością trudną w stanie małym lub wielkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do nauki specjalnej przysposabiającej do rzeczy;

– do 390 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością trudną w stanie lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w niniejszym z afazją, z autyzmem,
z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego gatunku, uczęszczających do szkół branżowych Także oraz II stopnia;

– do 445 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością trudną w stanie lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w niniejszym z afazją, z autyzmem, z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego gatunku, uczęszczających do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego i pięcioletniego technikum, a także klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniów liceum sztuk plastycznych, klas ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas dotychczasowego liceum plastycznego robionych w liceum sztuk plastycznych lub klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych robionych w liceum sztuk plastycznych.

zobacz również Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *