Jak skutecznie zmotywować pracowników?

Jak skutecznie zmotywować pracowników?

Polecane i promocje Polecne i promocje Prasóweczki

Odpowiednia motywacja pracowników wydaje się podstawowym czynnikiem wpływającym pozytywnie na efektywność ich pracy. Wzbudzanie w swoim zespole optymalnej motywacji, jest też jednym z kluczowych zadań, jakie stoją przed kadrą zarządzającą, nie zależnie od tego, jak te zespoły są liczne. Diabeł, jak to zwykle bywa, tkwi w szczegółach. Jaki rodzaj motywacji bowiem wybrać, by przekładała się ona na efektywność pracy?

Motywacja finansowa

Oczywiste wydaje się to, że ludzie podejmują pracę, by utrzymać siebie, rodzinę, nabywać dobra oraz realizować swoje pasje i zainteresowania i główną motywacją do pracy w ogóle są zarobki.

Wysokość uposażenia dla części osób spełnia także inne role, jest wyznacznikiem prestiżu i pozycji społecznej, samo w sobie. Dlatego też naturalnym wydaje się, że motywacja zarobkowa, będzie też najskuteczniej przekładała się na wyniki pracowników. Jednak nie jest to takie proste.

Dlaczego tak się dzieje? Stałe wynagrodzenie najskuteczniej motywuje na początku jego wypłacania. Im dłuższy staż pracy, a co za tym idzie okres wypłaty wynagrodzenia, tym mniej motywująco działa ono na pracownika. Z czasem staje się czymś oczywistym. Dodatkowe elementy wynagrodzenia, takie jak na przykład premie za wyniki, stanowią silniejsze źródło mobilizacji. Jednak jego skuteczność po jakimś czasie także słabnie.

Mobilizacja pracownika staje się czasem okresowa, a zaangażowanie spada po uzyskaniu premii. Dlatego główne działania motywacyjne w firmie nie powinny opierać się wyłącznie na gratyfikacji pieniężnej.

Wysokość pensji ma znaczenie dla pracownika, ale potrzebne są też inne − pozamaterialne motywatory. Pieniądze decydują o woli pracy, czynniki poza finansowe o sposobie pracy i zaangażowaniu.

Jeśli nie premia, to co?

Jakie dobrać niefinansowe motywatory, by pozytywnie wpłynąć na efektywność pracy zespołu i poszczególnych pracowników? Prezenty, integracje? Niekoniecznie. Najwyższe notowania według badań mają:

  • odpowiedni styl zarządzania zależny od doświadczenia i zaangażowania. Najbardziej motywującym stylem jest delegowanie, które wiąże się z uznaniem kompetencji pracowników i zaufaniem do nich.
  • poszerzanie odpowiedzialności i samodzielności pracownika w wykonywanych działaniach (jako element delegującego stylu zarządzania lub działanie odrębne, na przykład epizodyczne-np. poprzez ogłoszenie i uczynienie podwładnego szefem jednorazowego zadania – projektu.
  • udzielanie pochwał, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, a wybór formy powinien zależeć od rangi sukcesu pracownika. Warto również zachować pewną formę-pochwał udzielać publicznie, a nagan tylko face to face. Pochwała będzie wartościowa, jeśli będzie wyważona, zbyt częste chwalenie demotywuje równie skuteczne, co te udzielane zbyt rzadko lub wcale.
  • zasięganie opinii i konsultowanie decyzji u podwładnych. Szef może zawsze skorzystać z opinii pracownika, gdy uważa , ze jego zdanie będzie niezbędne w danej kwestii.
  • narzędzia motywacji finansowej nie wprost, czyli takie, na które pracodawca ponosi koszty, ale nie mają one bezpośredniego charakteru gratyfikacji pieniężnej, na przykład-lepszy sprzęt, szkolenia itp.
Artykuł został przygotowany przy współpracy z Grupa Progres

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *